Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη των Καθηγητών-Εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας   November 1st, 2013