Β’ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο 2013-14   November 4th, 2013

Β’ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Το Γραφείο ERASMUS ανακοινώνει ότι θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για κινητικότητα ERASMUS για σπουδές και πρακτική άσκηση για το ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο 2013-2014 μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2013.

Σχετικό έγραφο