Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας   November 21st, 2011