Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε – Πλήρωση μίας θέσης Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή (2η συνεδρίαση)   November 4th, 2013