Κλήρωση για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χαρτιού για τις ανάγκες εκτυπώσεων – φωτοαντιγράφων του Τ.Ε.Ι.   November 5th, 2013