ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων στην αίθουσα Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας   November 8th, 2013