Μίσθωση λεωφορείου , για τη μεταφορά σπουδαστών του τμήματος Φυσικοθεραπείας στο Ετήσιο Συνέδριο του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών   November 15th, 2013