Ανακοίνωση για την πλήρωση θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (με απόσπαση)   November 21st, 2013