Πρακτική άσκηση μαθητών της Ε.Π.Α.Σ. ΟΑΕΔ Λαμίας   November 27th, 2013