Επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Μελέτη μονορκυσταλλικών δομών CdTe/CdZnTe και εφαρμογές τους»   December 2nd, 2013