Οδηγίες ενεργοποίησης λογαριασμού τηλεματικών υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας   December 8th, 2013