Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων – ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013-14   December 27th, 2013

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013-2014
ΑΙΤΗΣΗ – υποβολή από 13 έως 23 Ιανουαρίου 2014
Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, Σ.Δ.Ο, Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

Σχετικό έγγραφο
Αίτηση
Σχετικό ΦΕΚ