Ασφάλεια–Προστασία στα Τμήματα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, στην Άμφισσα   December 30th, 2013