Πρόσκληση για εκλογή Εκπροσώπου Σπουδαστών ως εσωτερικό μέλος στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Λαμίας   December 1st, 2011