ΠΡΟΣΟΧΗ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ   December 3rd, 2011

Παρακαλούνται οι φοιτητές να ολοκληρώσουν τη δήλωση και την παραλαβή των συγγραμμάτων μέχρι τις καταληκτικές ημερομηνίες που προσδιορίζει το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ