Εκδήλωση-Ενημέρωση Δ.Α.ΣΤΑ. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας   December 5th, 2011