ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ   December 26th, 2011

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΑ ΛΗΞΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Παρακαλούνται οι φοιτητές να ολοκληρώσουν  την παραλαβή των συγγραμμάτων
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία (Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012) που προσδιορίζει το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ