Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα μέλη του Δ.Π. και Ε.Τ.Π. με ειδικότητα «Πληροφορική»του Τ.Ε.Ι. Λαμίας   January 13th, 2012

Καλείται όποιο από τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού και του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Λαμίας με ειδικότητα « Πληροφορική », επιθυμεί  να δηλώσει συμμετοχή για την υποστήριξη της Πράξης « Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς τη βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Λαμίας» Υποέργο 2 της πράξης: «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», να υποβάλει έγγραφη αίτηση στο Πρωτόκολλο του Τ.Ε.Ι. το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 18.01.2012.

Σχετικό έγγραφο