Κλήρωση για τη συγκρότηση Επιτροπών του Τ.Ε.Ι. Λαμίας για το έτος 2012   February 5th, 2012