Χρονοδιάγραμμα έναρξης – λήξης Διδακτικών Εξαμήνων και εξεταστικών περιόδων του ακαδημαϊκού έτους 2011-12   February 8th, 2012

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
----------------- 
Έναρξη μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου : Δευτέρα 26-09-2011
Λήξη μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου : Παρασκευή 20-01-2012 

Έναρξη Α΄ εξεταστικής Περιόδου: Δευτέρα 23-01-2012 
Λήξη Α΄ Εξεταστικής Περιόδου: Παρασκευή 03-02-2012 

Έναρξη Β΄ εξεταστικής Περιόδου: Δευτέρα 06-02-2012 
Λήξη Β΄ Εξεταστικής Περιόδου: Παρασκευή 17-02-2012 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
--------------- 
Έναρξη μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου : Δευτέρα 27-02-2012 
Λήξη μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου : Παρασκευή 22-06-2012 

Έναρξη Α΄ εξεταστικής Περιόδου: Δευτέρα 25-06-2012 
Λήξη Α΄ Εξεταστικής Περιόδου: Παρασκευή 06-07-2012 

Έναρξη Β΄ εξεταστικής Περιόδου: Δευτέρα 03-09-2012 
Λήξη Β΄ Εξεταστικής Περιόδου: Παρασκευή 14-09-2012