ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ   February 11th, 2012