Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη των Καθηγητών-Εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας   February 18th, 2012