Ακύρωση της Πρόσκλησης-Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:”Μετάφραση στην αγγλική γλώσσα του περιεχομένου της ιστοσελίδας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και των Τμημάτων του”   February 19th, 2012