Τμήμα Ηλεκτρονικής – Εκδήλωση με θέμα: “Παραγωγή Ηλεκτρονικών, Εξοπλισμός, Υλικά και Διαδικασία”   March 9th, 2012