Πρόσκληση σε Ημερίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στις 24/5/2012   May 17th, 2012