Καθομολόγηση πτυχιούχων του Τμήματος Νοσηλευτικής   May 17th, 2012

Η καθομολόγηση των πτυχιούχων του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας,
θα πραγματοποιηθεί την  8η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.