Πρακτικό Οργανωτικής Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας (Αριθμ. 8)   May 17th, 2012