Πρακτικό Οργανωτικής Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας (Αριθμ. 9)   May 18th, 2012