Λειτουργία του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, την περίοδο των Εθνικών Εκλογών 2012   June 1st, 2012

Το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στις 17 Ιουνίου 2012, θα πραγματοποιηθούν οι Εθνικές Εκλογές, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα,

αποφασίζει

Δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα, κατά τις ημέρες Παρασκευή 15-06-2012 και Δευτέρα 18-06-2012, προκειμένου να διευκολυνθούν οι Σπουδαστές του Ιδρύματος, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις Εθνικές Εκλογές, που θα πραγματοποιηθούν στις 17 Ιουνίου 2012, με την επισήμανση, να προβλεφθεί με ευθύνη των Προϊσταμένων των Τμημάτων, η αναπλήρωση των μαθημάτων.

Σχετικό έγγραφο