Πρακτικό Οργανωτικής Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας (Αριθμ. 10)   June 1st, 2012