Διεπιστημονική έρευνα με εφαρμογή μη καταστροφικών τεχνικών για τη μελέτη λίθινων τέχνεργων στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο   June 13th, 2012

Την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012 και ώρα 11.00 – 12.30 στο αμφιθέατρο του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου θα διεξαχθεί ημερίδα με θέμα: «Διεπιστημονική τεχνικών για τη μελέτη λίθινων τέχνεργων στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο».

Ομιλητές :

Ε. Μεραμβελιωτάκη
Αρχαιολόγος, μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Αρχαιολογία και Ιστορία Τέχνης της Νοτιοανατολικής Ασίας και ’πω Ανατολής- Παν/μιο L’ Orientale, Νάπολη Ιταλίας
«Από τη Γη στον Ουρανό: Κινέζικα έργα τέχνης από ημιπολύτιμους λίθους της Συλλογής του Ιδρύματος Ι.&. Δ. Πασσά. Με αφορμή μια έκθεση»

Δρ Θ. Κατσαρός
Συντηρητής Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Διδάκτωρ Αρχαιομετρίας – Παν/μιο Αιγαίου
«Συμπεράσματα από τα αποτελέσματα της έρευνας σε σύνολα ημιπολύτιμων λίθων της Συλλογής του Ιδρύματος Ι.& Δ. Πασσά με χρήση της Φασματοσκοπίας Raman»

Δρ Θ. Γκανέτσος
Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ – Δ/ντής Εργαστηρίου Ανάλυσης Υλικών