Ανακοίνωση Οργανωτικής Επιτροπής για την ανάδειξη του Προέδρου και των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας   June 14th, 2012