Πρακτικό Οργανωτικής Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας (Αριθμ. 12)   June 22nd, 2012