Χρονοδιάγραμμα έναρξης–λήξης Διδακτικών Εξαμήνων και Εξεταστικών Περιόδων του ακαδημαϊκού έτους 2012-13   July 1st, 2012

Το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Λαμίας εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα έναρξης-διάρκειας-λήξης μαθημάτων και εξεταστικών περιόδων, για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, ως εξής :

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Έναρξη μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου : Δευτέρα 24-9-2012
Λήξη μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου : Παρασκευή 18-1-2013

Έναρξη Α΄ Εξεταστικής Περιόδου : Δευτέρα 21-1-2013
Λήξη Α΄ Εξεταστικής Περιόδου : Παρασκευή 1-2-2013

Έναρξη Β΄ Εξεταστικής Περιόδου : Δευτέρα 4-2-2013
Λήξη Β΄ Εξεταστικής Περιόδου : Παρασκευή 15-2-2013

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Έναρξη μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου : Δευτέρα 25-2-2013
Λήξη μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου : Παρασκευή 21-6-2013

Έναρξη Α΄ Εξεταστικής Περιόδου : Τρίτη 25-6-2013
Λήξη Α΄ Εξεταστικής Περιόδου : Παρασκευή 5-7-2013

Έναρξη Β΄ Εξεταστικής Περιόδου : Δευτέρα 02-9-2013
Λήξη Β΄ Εξεταστικής Περιόδου : Παρασκευή 13-9-2013

 

Σχετικό έγγραφο