Ενεργοποίηση του λογαριασμού Ηλεκτρονικής Γραμματείας   September 10th, 2012

Οδηγίες ενεργοποίησης

Σημείωση:

Ο παραπάνω λογαριασμός ισχύει και για τις υπόλοιπες τηλεματικές υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.

(eclass, webmail, ασύρματο δίκτυο κτλ)

Εάν επιθυμείτε η αλλαγή του αρχικού κωδικού πρόσβασης μπορεί να γίνει στο http://account.teilam.gr