Δημόσια κλήρωση ανάδειξης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού   September 20th, 2012

Δημόσια κλήρωση ανάδειξης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού:

“ΣΥΝΤΗΡΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ-ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ”

 

Σχετικό έγγραφο