ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ   September 27th, 2012