Παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών για την κάρτα σίτισης   October 1st, 2012

Σας πληροφορούμε ότι η κατάθεση των δικαιολογητικών για την κάρτα σίτισης

θα γίνεται στο Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας (στον 1ο όροφο του παλιού Διοικητιρίου, Κα Κιούση Φωτεινή)

μέχρι και την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012.