Αποτελέσματα του 1ου Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας της Μονάδας Καινοτομίας Επιχειρηματικότητας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας   October 8th, 2012

Ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού η αξιολόγηση των επιχειρηματικών ιδεών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του 1oυ Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας που διοργανώθηκε από τη Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Λαμίας.

Σχετικό έγγραφο