Επαναπροκηρύξη πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.), για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.   October 12th, 2012

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.), για το ακαδημαϊκό έτος  2012 – 2013.

Σχετικό έγγραφο