Ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων (Εύδοξος)   October 21st, 2012

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο ξεκινούν την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012 

μέσω της ιστοσελίδας http://eudoxus.gr/