Πρόσκληση Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας (Πρακτικό αριθμ. 89)   October 23rd, 2012

Σας καλούμε να παραστείτε σε τακτική συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας στις 30-10-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00,

στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοικητηρίου του Ιδρύματος.

 

Σχετικό έγγραφο