Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Η/Υ – Συνεδρίαση Ε.Σ. για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή   November 5th, 2012

Συνεδρίαση του Ε.Σ. για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικά Συστήματα και Μικροεπεξεργαστές με έμφαση στον Έλεγχο και στην Βελτιστοποίησή τους».

Σχετικό έγγραφο