Διενέργεια κλήρωσης επιτροπών   November 7th, 2012

Το Τ.Ε.Ι. Λαμίας θα διενεργήσει κλήρωση για τη συγκρότηση των παρακάτω Επιτροπών:
α. Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ετήσιες ανάγκες λειτουργίας των εργαστηρίων των Τμημάτων της Σ.Τ.ΕΦ.
β. Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ετήσιες ανάγκες λειτουργίας των εργαστηρίων των Τμημάτων της Σ.Ε.Υ.Π.
Η κλήρωση είναι δημόσια και θα διεξαχθεί την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 στο γραφείο αρ. 214 του νέου κτιρίου της Διοίκησης στη Λαμία από τους προϊσταμένους Διευθύνσεων του Τ.Ε.Ι. και την προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων.

Σχετικό έγγραφο