Σ.Τ.ΕΦ. – Αίτηση πτυχίου για την ορκωμοσία που θα πραγματοποιηθεί στις 12/12/2012   November 12th, 2012

Οι σπουδαστές που έχουν τελειώσει όλες τις υποχρεώσεις τους και καταθέσουν αίτηση πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματός τους μέχρι και 28/11/2012,
θα συμπεριληφθούν στην ορκωμοσία που θα πραγματοποιηθεί στις 12/12/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης
του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.

Σχετικό έγγραφο