Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας   November 26th, 2012