Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Σ.Τ.ΕΦ. ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ»   November 30th, 2012