Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ».   December 18th, 2012