Πρόσκληση Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας (Πρακτικό αριθμ. 92)   December 20th, 2012

Σας καλούμε να παραστείτε σε έκτακτη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας στις 21-12-2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30΄,

στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοικητηρίου του Ιδρύματος.

Σχετικό έγγραφο