Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή υποψηφιότητας, ανάδειξης Κοσμήτορα – Διευθυντή της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του Τ.Ε.Ι. Λαμίας   December 21st, 2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή υποψηφιότητας, ανάδειξης Κοσμήτορα – Διευθυντή της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.

Σχετικό έγγραφο